fredag 9 januari 2015

Skatteväxling för ökad finansiell stabilitet förordas

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har öppnat för att se över avdragsrätten för räntor. Jag har länge argumenterat för en skatteväxling som skulle omfatta en reducering av avdragsrätten för räntor. En dylik skatteväxling skulle samtidigt som den bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten om den rätt utformad kunna bidra till att förbättra ekonomins funktionssätt och verka utbudsfrämjande på arbetsmarknaden. En idé som borde prövas är att sänka gränsen för den 30%-iga avdragsrätten som idag ligger på 100000:-/år. Beaktande dagens räntenivåer motsvarar 100000 ett lån på ca 5 miljoner. För att få låna 5 miljoner torde man behöva ha en årsinkomst runt 500000-. Om taket för det 30%-iga avdraget sänktes till 60000:-/år motsvarande ett lån på ca 3 miljoner ( krav på årsinkomst ca 300000) så skulle den statliga inkomstskatten kunna sänkas så att skatteväxling blev statsfinansiellt neutral. Sänkningen av den statliga inkomstskatten skulle kunna genomföras på ett sådant sätt att den i allt väsentligt blev neutral för de belånade hushållen. En dylik skatteväxling skulle dessutom öka hushållen disponibla inkomst och skapa ekonomiska incitament för en amorteringskultur. SvD DI

söndag 7 december 2014

Kort avbrott från inrikespolitiken

Under måndagen och tisdagen lämnar jag de inrikespolitiska förvecklingarna åt andra och utgör istället tillsammans med ytterligare en moderat och två socialdemokratiska riksdagskollegor den svenska delegationen vid Natos: parlamentarikerförsamlings Transatlantiska forum i Washington D.C. Det blir två intensiva dagar fyllda av föreläsningar av ledande forskare och säkerhetspolitiska experter om den transatlantiska säkerheten i skuggan av den ryska aggressionen i Ukraina. Denna typ av evenemang ger förutom det formella programmet goda möjligheter att från sina parlamentskollegor uppdatera sig på stämningsläget i de olika ländernas parlament. Jag utgår från att jag kommer att få ett antal frågor om läget i svensk politik från mina europeiska kollegor. Jag återkommer senare i veckan med en längre rapport om mötet.

fredag 21 november 2014

Nytt uppdrag inom Nato

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit att denna mandatperiod i riksdagen innehåller ett antal nya arbetsuppgifter för min del då jag flyttat till utrikesutskottet som en del av det uppdraget har jag valts till riksdagens delegationer till de parlamentariska församlingarna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Nato. De närmaste dagarna genomför Nato PA sitt årsmöte i Haag. Programmet innehåller ett stort antal anföranden av ledande Nato-politiker och experter, bland andra ska Natos:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tala till församlingen. En viktig del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper som behandlar olika ämnen. Ett möte likt detta ger också rikliga möjligheter till informella diskussioner med parlamentskollegor från andra länder och därigenom skaffa sig en bra bild av olika länders syn på den aktuella situationen, jag återkommer med en längre rapport efter mötet

torsdag 13 november 2014

Uppmaning till utrikesministern

I gårdagens allmänpolitiska debatt tog jag tillfället i akt och uppmanade utrikesministern att arbeta för att Sverige tillsammans med Finland kan söka medlemskap i Nato. Det korta inläggetbörjar vid 1:50:14

tisdag 11 november 2014

Åter i uniform

Jag knackar dessa rader på flygplatsen i Bryssel. Idag högtidlighåller man i Belgien vapenstilleståndsdagen det vill säga slutet på första världskriget. Igår träffade jag i EU-parlamentet tillsammans med ett antal tjänstemän från Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) ett knappt femtiotal ledamöter av EU-parlamentet och redovisade för dem vikten av att parlamentariker engagerar sig i arbetet som utförs av Världsbanken och IMF samt formerna för detta engagemang. Beaktande Europas tragiska 1900-tals historia är det viktigt att vi vårdar institutioner som arbetar förebyggande för att undvika att ekonomiska obalanser och kriser eskalerar vilket i förlängningen kan leda till väpnade konflikter som det gjort i vår blodiga historia. Den ideologiska spännvidden i EU-parlamentet är markant större än i riksdagen. Så det blev flera rätt starka inlägg riktade till representanterna från Världsbanken och IMF. Glädjande nog kunde vi innan vi åtskildes nå enighet om värdet av en fortsatt dialog mellan Världsbanken/IMF och parlamentarikerna och jag fick ta emot ett antal medlemsansökningar till Parlamentarikernätverket för Världsbanken och IMF på vilkets uppdrag jag deltog i mötet. Måhända var gårdagens insats ett litet bidrag till stärkandet av freden i Europa. Imorgon ska jag tala vidare på det ämnet under riksdagens allmänpolitiska debatt. På eftermiddagen väntar en prövning av ett annat slag då jag ska ta mig i min uniform för att bege mig till börshuset för att närvara vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag med efterföljande högtidsmiddag på Karlberg.

fredag 7 november 2014

Hur tycker du att det går?

På torsdag kommer statsministern till riksdagen för att besvara ledamöternas frågor. Om jag får chansen tänkte jag ställa den till synes enkla frågan "Hur tycker du att det går för dig som statsminister?" Om Stefan Löfvens stab av politiska tjänstemän inte har ett förberett svar på den frågan till på torsdag eller har slarvat bort pappret på vilket svaret är skrivet så kan de ju alltid räcka över dagens DI där Olof Stenhammar insiktsfullt svarar på frågan.