onsdag 20 april 2016

Republikanerna skiftar från politik till juridik


Republikanernas nomineringsprocess utvecklas nu i snabb takt från ”vem har de bästa idéerna” till ”vem har de bästa advokaterna” vägen fram till partikonventet i juli torde innehålla en mängd regeltolkningar där juridiken spelar en central roll. Du vet väl att Ted Cruz har sin juristexamen från Harvard Law School och tjänstgjorde i George W. Bush juridiska stab vid presidentvalet 2000. Något säger mig att vi har många nya kapitel att skriva innan republikanerna har utsett sin presidentkandidat.

onsdag 10 februari 2016

New Hampshire viktig vändpunkt


För fyra år sedan följde jag på plats i New Hampshire, USA, republikanernas primärval. Den gången slutade min favoritkandidat på tredje plats och la strax därefter ned sin kampanj. I år följde jag valet från Sverige via Internet och höll tummarna för Jeb Bush. Genom sin fjärde plats så finns goda chanser att JEB:s kampanj får ny energi vilket kan bygga upp en sådan rörelsemängd att det leder hela vägen till Vita Huset. Det vore bra för världen. JEB Bush påminner i sitt politiska ledarskap mycket om sin far George H.W. Bush som ledde USA under Sovjetunionenens fredliga upplösning samt samlade en stor global allians för att frita Kuwait efter Iraks invasion. Lyssna gärna på Utrikespolitiska reflexioner där vi regelbundet avhandlar det amerikanska presidentvalet. Nu går det republikanska primärvalet vidare till South Carolina och förhoppningsvis kan JEB Bush där ytterligare flytta fram sina positioner.

tisdag 9 februari 2016

Putins indirekta angrepp på EU

Putinregimen trappar nu upp sitt krig i Syrien och förvärrar därigenom flyktingkatastrofen. På detta syniska sätt kommer han åt både Turkiet och Tyskland. Det är nu av största vikt att EU håller samman samt att den transatlantiska länken värnas. På EU Observer skriver Andrew Rettman om utvecklingen.

lördag 23 januari 2016

Putins oljesvärd är tveeggat

Kristian Gerner och Anders Åslund lyfter i Dagens Industri respektive hos Atlantic Council upp hur oljeekonomin som gjorde Putins maktresa möjlig nu slår tillbaka mot honom och hans regim. Är vi på väg att se en upprepning av slutet på kalla kriget där de västliga marknadsekonomierna genom sin ekonomiska styrka kunde se Sovjetunionen upplösas utan att ett enda skott behövde avfyras.

torsdag 10 december 2015

Putin använder säkerhetstjänsten för pork barreling

Politiska beslut som till stor del grundas på att vinna populäritet i en viss region är en känt som pork barrel. Putin tar nu detta förfarande till en helt ny dimension då han nyttjar den statliga säkerhetstjänsten till att optimera ett gigantiskt pork barrel paket. Bloomberg rapporterar om det här

Hans avpolleterade tidigare finansminister Kudrin kommenterar på plats i London behovet av ekonomiska reformer i Ryssland. Kommer Putins välde gå samma väg som Sovjetunionen gick och falla på ekonomin.

tisdag 8 december 2015

Ny följare på Twitter

Fick meddelandet nu på morgonen att jag har en ny följare på Twitter. Jag är numer en av Natos parlamentariska församlings 158 följda twittrare. Min första åtgärd blev att uppdatera min Twitter-presentation och denna gång på engelska. En lustighet var det att den ende andre svensken jag kunde återfinna bland de 158 är en akademikollega.

fredag 4 december 2015

Varning för politikens "favoritprojekt"

Höghastighetståg-utbyggnader är kända som många politikers favoritprojekt. När projekten värderas nyktert ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det sällan att det går att visa att de är försvarbara. Men i politikens värld så kan dessa prestigeprojekt lösa nästan alla samhällsproblem. Vad som å andra sidan är avsevärt svårare att vinna politisk accept för är kollektivtrafik med hög kapacitet för lokal- och regionaltrafik som till skillnad från höghastighetstågen påtagligt förbättrar arbetspendlingen och därigenom förbättrar ekonomins funktionssätt. Nu kommer rapporter om att kostnaderna för den svenska höghastighetstågsutbyggnaden som DN:s rubriksättare fyndigt påpekar "skenar. Ewa Stenberg beskriver i DN  väl de politiska drivkrafterna bakom projektet.