tisdag 8 juli 2014

Public diplomacy i Korea


Efter en intensiv och intressant vecka på Gotland i samband med Almedalen tillbringar jag denna vecka i Korea på inbjudan från Koreastiftelsen som deltagare i deras public diplomacy- (offentlig diplomati på svenska) program för ”Distingushed politicans”. Gruppen består förutom mig av parlamentsledamöter från Australien, USA, Turkiet, Kroatien och Belarus. Det är ett fullspäckat program som bland annat omfattar besök till parlamentet, industrier och gränszonen mot Nord Korea. De koreanska värdarna har varit mycket tillmötesgående och för min del gjort ett specialprogram omfattande besök hos såväl parlamentets finansutskott som Koreas centralbank.
jag återkommer med rapporter
Nästa vecka är jag hemma igen för att oförtrutet kämpa för att Sverige ska ha en regering som inte hetsar mot människor på grund av deras kön, etnicitet, ålder och/eller sexuella läggning. Läs gärna Cournucopias utomordentlig utläggning i ämnet.

onsdag 18 juni 2014

Djävulen finns i detaljerna


Djävulen finns i detaljerna. Den insikten torde nu bli alltmer uppenbar för Stefan Löfven och hans kompanjoner. När vi nu närmar oss valdagen ökar kraven på detaljerade besked. Med 88 dagar kvar till valet har idag Stefan Löfven chansen att via sin stand in i riksdagen Mikael Damberg att i riksdagens partiledardebatt lämna besked såväl rörande regeringsfrågan som det konkreta innehållet i den politik som denna regering avser att föra.

Följ debatten via riksdagens hemsida. www.riksdagen.se

lördag 7 juni 2014

Strålande start av Petro Porosjenko


Jag har just tillsammans med min princetonpraktikant Jesse Fleck följt Petro Porosjenkos installationstal som president av Ukraina, Jesse har ukrainska rötter och praktiserade förra sommaren i Kiev på Kiev Post. Vi var båda upplyfta och imponerade av såväl talets innehåll som på vilket sätt det framfördes. Jesse är nu uppkopplad för att efterhöra sina ukrainska vänners reaktioner, jag räknar med att vi under sommaren kommer att återkomma till utvecklingen i Ukraina.
SvD
SvT

torsdag 15 maj 2014

Stefan Löfven borde följa Odysseus exempel

Nedanstående artikel har jag idag publicerad i pappersutgåvan av Norrtelje Tidning.

De svenska Socialdemokraterna har varit ett av världens mest framgångsrika vänsterpartier mycket tack vare att man, med undantag av några korta irrfärder i efterdyningarna av 60-talets vänstervåg, bejakat marknadsekonomin. Men nu utsätts Socialdemokraterna av sirenernas locktoner i form av Jonas Sjöstedts vänsterparti, det under Gustav Fridolins ledning alltmer socialistiska Miljöpartiet och den nu till scenen återkomna mästersirenen Gudrun Schyman med sitt Feministiskt Initiativ.

 

I Sverige har vi en väl utbyggt via skatter gemensamt finansierad välfärdssektor. De företag som levererar varor till och utför tjänster för välfärdssektorn gör det ofta enligt marknadsekonomins principer. Volvo och Mercedes som i konkurrens levererar ambulanser, likt Getinge som levererar medicinteknisk utrustning till landstingen gör detta med vinstintresse vilket är en av marknadsekonomin grundprinciper. Detta leder till en fortlöpande kvalitetsutveckling och produktivitetshöjning. Medborgarna får tack vare detta mesta och bästa möjliga välfärd för resurserna.

 

I flera debattartiklar i Norrtelje Tidning har artikelförfattarna argumenterat mot att marknadsekonomins grundprinciper ska gälla även inom den offentligt finansierade sektorn.

Den skotske filosofen Adam Smith, allmänt ansedd som den moderna nationalekonomins grundare, myntade i sitt verk Nationernas välstånd begreppet ”den osynliga handen”. En viktig marknadsekonomisk princip – att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet.

 

Genom egennyttan gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta.  ”Jag känner inte till att särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av de som driver handel till samhällets gagn”, skriver Adam Smith i Nationernas välstånd. 

 

Smith framhöll att det är bagarens egennytta vi har att tacka för att vi har bröd på bordet, inte hans människokärlek. Självintresse, konkurrens, utbud och efterfrågan i samverkan hjälper till att reglera marknaden.

 

Det är oroande att Stefan Löfven inte likt Odysseus låtit sin besättning tillslutna sina öron med vax samt surra honom vid masten till skydd mot sirenernas locktoner och därigenom hindra att skeppet går i kvav. Denna fråga visar enligt min uppfattning att Stefan Löfven inte ska ges ansvaret för att styra fartyget Sverige på det osäkra världshavet.

 

Göran Pettersson, M

 

onsdag 7 maj 2014

Löfven& Andersson vårdslösare än Juholt

Den svenska statsfinasiella stabiliteten vilar på ett antal pelare (budgetlagen, pensionssystemet och den oberoende centralbanken) som beslutats med bred parlamentarisk majoritet. Under sin korta tid som partiledare och ekonomiskpolitisk talesperson har Stefan Löfven respektive Magdalena Andersson lyckats ifrågasätta och skapa osäkerhet runt två av dem (budgetlagen och nu den oberoende centralbanken). Juholt angrep i sitt första förstamajtal som partiledare på pensionsssystemet. Föga anade jag då att han skulle få en efterträdare som skulle vara ännu vårdslösare med förutsättningarna för de svenska statsfinanserna.

DN SvD DI

lördag 3 maj 2014

Ukrainakrisen visar på betydelsen av den transatlantiska länken

USA:s försvarsminister Chuck Hagel betonar Europas ansvar för den gemensamma säkerheten. Jag har redan tidigare bland annat i en debattartikel i SvD tillsammans med en amerikansk kongressledamot påtalat Europas ansvar för de transatlantiska förbindelserna.Alliansen har redan aviserat en höjning av de svenska försvarsinvesteringarna med till på sikt storleksordning 0,2 procentenheter av BNP. Storleken på försvarsanslaget är alltid hett diskuterat i försvarskretsar jag är kritisk till den ofta kraftiga fokuseringen på nivån påresursförbrukningen snarare än på relevant förmåga, input istället för output. Detta sagt är det positivt att Sverige tar täten i en europeisk kursändring mot en jämnare bördefördelning med USA för Europas säkerhet

DN